วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กราฟฟิก

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นายธนพงค์ คิคุจิ                                 เลขที่ 11
นายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล                   เลขที่ 20
นายศุทธวีร์  ไชยชมพู                        เลขที่ 23
นางสาวนันทิกานต์ มาลาวัลย์          เลขที่ 36
นางสาวจันทรัสม์ อรัญญภูมิ            เลขที่ 52
ชั้น ม.4/1
                                                                                           
อ้างอิง
-                   http://thai.sewsense.com/index.php?topic=1649.0
-                   http://www.illustratorwbi.com/webpage/u1-4-2.html
-                   http://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=5535
-                   http://www.rayongwit.ac.th/graphicweb/page/unit1-2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น